Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

1. Informacje ogólne

Korzystając ze strony www.drukarnia.mckk.pl powierzasz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności ma służyć zrozumieniu jakie dane i w jakim celu powierzyłeś nam do przetwarzania oraz w jaki sposób dbamy o ich bezpieczeństwo. Przeczytaj dokładnie naszą Politykę Prywatności aby zapoznać się z przysługującymi Ci prawami. Poniższe warunki dotyczą wszystkich podstron, treści, produktów i usług, zawartych w ramach Serwisu www.drukarnia.mckk.pl. Korzystając ze strony lub uzyskując do niej dostęp Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje poniższe warunki.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika, pozyskiwanych i przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu www.drukarnia.mckk.pl jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8459-301 Lubin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129561REGON 390141468NIP 692-000-17-80.

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępnego pod adresem mailowym: iod@mckk.com.pl lub numerem telefonu 887 380 087 lub adresem pocztowym: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin.

3. Jakie dane przetwarzamy?

Za pośrednictwem Serwisu zbieramy informacje dobrowolnie podane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych, podczas składania zamówienia lub poprzez wysłanie zapytania na e – maile znajdujące się w zakładce kontakt:

 • imię
 • nazwisko
 • adres poczty e-mail
 •  nr telefonu

Serwis przechowuje także rejestr numerów IP uzyskujących dostęp do witryny; dokonuje także gromadzenia plików Cookies, umożliwiających zapisanie informacji o Użytkowniku oraz historii jego korzystania z Serwisu na podstawie odrębnej zgody (popup “zgoda na Cookies”).

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić zrealizowanie zamówienia i ułatwić kontakt. Przetwarzane dane osobowe, są niezbędne do wykonania umowy zawartej miedzy Klientem a Sprzedawcą w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania transakcji
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
 • dostarczania usług/produktów w ramach zawartej umowy sprzedaży
 • celów podatkowych i rachunkowych.

5. Czas przetwarzania danych

Dane użytkowników przetwarzamy jedynie do momentu zrealizowania oczekiwanego działania (otrzymanie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym) lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

6. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkowników?

Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury zgodne z rozporządzeniem GDPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które mają na celu jeszcze lepszą ochronę danych osobowych Użytkownika. Świadcząc usługę zachowujemy odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności danych oraz danych osobowych użytkowników końcowych, zgodnie z regulacjami GDPR. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej, zgodnie z zapisami rozporządzenia GDPR.

7. Prawa użytkownika
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania danych (modyfikacji danych)
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wycofania zgody na marketing

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając e-mail na adres: drukarnia@mckk.com.pl. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów powyższej Polityki Prywatności pozostajemy do dyspozycji – można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres iod@mckk.com.pl.